ماکرون و لوپن در مرحلهٔ دوم – صفحهٔ ویژهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه

امانوئل ماکرون شانس اول ریاست‌جمهوری فرانسه کیست؟
17 , April , 2017
روحانی اشتباه سوسیالیست‌های اروپایی را تکرار نکند
06 , May , 2017

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading