۱۵۰۰ یورو جریمه برای خریدِ روسپی‌ها در فرانسه

اول حسابت با میرحسین را صاف کن، بعد از روحانی درخواست مناظره کن!
03 , December , 2013
فرانسوا میتران چه می‌خوانده است؟
05 , December , 2013

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading