اول حسابت با میرحسین را صاف کن، بعد از روحانی درخواست مناظره کن!

انتقاد از حرف‌های رییس‌جمهور -۱ «پس شفافیت چه می‌شود؟»
27 , November , 2013
۱۵۰۰ یورو جریمه برای خریدِ روسپی‌ها در فرانسه
04 , December , 2013

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading