جلیقه زردها؛ کمی عمیق‌تر دربارهٔ رخدادهای فرانسه

Dieu n’a pas besoin d’aide
08 , December , 2018
جلیقه زردها؛ کمی عمیق‌تر دربارهٔ رخدادهای فرانسه
09 , December , 2018