جامعهٔ ایران ترکیبی از اقلیت‌هاست و جناح حاکم از قویترین اقلیت‌هاست

از انقلاب دفاع می‌کنم – محمدجواد غلامرضا کاشی
05 , February , 2018
جامعهٔ ایران ترکیبی از اقلیت‌هاست و جناح حاکم از قویترین اقلیت‌هاست
13 , March , 2018