امانوئل ماکرون شانس اول ریاست‌جمهوری فرانسه کیست

کورتانیدزه و نکته‌ای دربارهٔ زبانِ محسن نامجو
03 , April , 2017
امانوئل ماکرون شانس اول ریاست‌جمهوری فرانسه کیست؟
17 , April , 2017

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading