عملیاتِ ناموفقِ اولاند

به ایران نروید؛ ویدئوی تکان‌دهنده‌ی یک گردشگر فرانسوی
14 , May , 2016
عملیاتِ ناموفقِ اولاند
16 , May , 2016