۴۳درصد اصلاح‌طلب پراکنده، ۲۰درصد اصولگرای منسجم / تحلیل نظرسنجی ایسپا

آفتی بنامِ «چاره‌ای نداریم» – دو نمونهٔ تبلیغاتی مثبتِ منفی
16 , February , 2016
۴۳درصد اصلاح‌طلب پراکنده، ۲۰درصد اصولگرای منسجم / تحلیل نظرسنجی ایسپا
18 , February , 2016