شگتفی در انتخابات فرانسه(۲)؛ همه‌ی جناح‌ها باختند

شگفتی در انتخابات فرانسه (۱) ؛ چطور راست افراطی پیروز نشد
14 , December , 2015
جسیکا هاید کجاست؟ – شکستِ تارانتینو در تلویزیون | معرفی سریال
25 , December , 2015

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading