مرده‌ی متحرک ؛ آن روی سکه‌ی جامعه‌ی انسانی

آیا پوریا امیرشاهی سیپراسِ فرانسوی‌ها می‌شود؟
09 , November , 2015
آنچه دیشب در پاریس گذشت + نقشه‌ی مکان‌های فاجعه
14 , November , 2015