حالِ «جان اسنوییِ» من

تو از کجا دوباره شوت خواهی زد؟ ‌| شعری برای مارادونا و میرحسین
14 , June , 2015
ایمانِ غیرکلیشه‌ای
26 , June , 2015