تو از کجا دوباره شوت خواهی زد؟ ‌| شعری برای مارادونا و میرحسین

این دردهای در دل، نیروی تغییرند
12 , June , 2015
حالِ «جان اسنوییِ» من
17 , June , 2015