این دردهای در دل، نیروی تغییرند

پدرسالاری که از دوم خرداد خبر داد
23 , May , 2015
تو از کجا دوباره شوت خواهی زد؟ ‌| شعری برای مارادونا و میرحسین
14 , June , 2015