سریال «۲۴» اوباما و هیلاری را هم پیش‌بینی کرده بود؛ اما چطور؟

بزرگی دور از پاریس؛ گوستاو فلوبر
08 , April , 2015
نژادپرستیِ سیاسی؛ از فاکس‌نیوز تا فارس‌نیوز
30 , April , 2015