قهرمان یا قربانی؟ نقدی بر کیارستمی و اعتراضی به نخبه‌گان ازخودراضی

پرچم حزب‌الله و موضع ما
19 , January , 2015
آیا کشتار در «شارلی اِبدو» تاثیر منفی بر اسلام‌گرایی و معنویت‌گرایی می‌گذارد؟
30 , January , 2015

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading