دو جوان ۳۷ ساله، وزیران اقتصاد و آموزش ملی فرانسه شدند

فاصله‌ی انقلاب ایران تا نوار غزه (+گزارش تصویری از تظاهرات پاریس)
18 , July , 2014
آگاهی به فردیت برضد فردگرایی؛ وقتی داستایفسکی انقلاب روسیه را [ناآگاهانه] پیشبینی می‌کند
19 , September , 2014

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading