نسل جدید خرپولدارها در لندن – پادکست کافه دو لا پـرِس (۱)

کدام کشورها نژادگراترین مردم را دارند؟ وضعیت ایران چگونه است؟
26 , May , 2014
«تمام شلتاقهای حکومتِ وحشت به بهانه‌ی غم تامین آرامش مردم صورت می‌گیرد» لئون تولستوی | سه‌شنبه‌های کتاب
15 , June , 2014