فرانسوا میتران چه می‌خوانده است؟

۱۵۰۰ یورو جریمه برای خریدِ فاحشه‌ها در فرانسه
04 , December , 2013
هفت توصیه به شما برای وقتی که دوست‌تان بازداشت و بازجویی می‌شود
10 , December , 2013

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading