روزنامه‌نگارِ بی‌طرف فروشنده است

آدم ها | احمد غلامی – ۱۳۹۲
25 , October , 2013
گزارشِ برنامه‌ریزیِ زنجیره‌ی انسانی در پاریس برای حمایت از توافقِ هسته‌ای
11 , November , 2013

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading