یک استدلال ساده برای رای دادن: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته