شربت‌های بی‌کیفیت٬ اعتقاد‌های بی‌مایه

یک طرف خلیل جبران و قرائتی٬ یک طرف میرحسین موسوی
24 , June , 2013
رد پای ماندگارِ بهشتی
29 , June , 2013