سی‌ام خرداد٬ سلول و ندا

فریبِ ضدقهرمانان را نخوریم٬ میرحسین باید باشه
17 , June , 2013
یک طرف خلیل جبران و قرائتی٬ یک طرف میرحسین موسوی
24 , June , 2013

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading