سی‌ام خرداد٬ سلول و ندا

فریبِ ضدقهرمانان را نخوریم٬ میرحسین باید باشه
17 , June , 2013
یک طرف خلیل جبران و قرائتی٬ یک طرف میرحسین موسوی
24 , June , 2013