اعلی حضرت «پوتین»، شهروندی «ژرار دپاردیو» را پذیرفت

طفلی به نامِ شادی، در مدرنیته گم شده است
01 , January , 2013
چگونه آیت‌الله خامنه‌ای در دام «انتخابات آزاد» گرفتار آمد
09 , January , 2013

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading