واکاویِ سریال لاست “۱”؛ رهبرِ خوب کیست؟

اعتراف گیرنده به اعتراف گر نیازمند است؛ همچون شکارچی به شکار
24 , December , 2012
«اصول گرا» نبودن! رمز موفقیت احمدی نژاد و دارودسته‌اش
27 , December , 2012

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading