بیایید کمی «بی‌کلاس» باشیم

هدف ورشکستگی نانوایی‌ها نیست. هدف نمایش اعتراض است
22 , June , 2012
چپ و راست را فراموش کنیم خواهشانه
08 , July , 2012

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading