من هم یک احمدی‌نژادم؛ فقط کمتر دروغ می‌گم

بازى هنوز به نفع تيم ملى است
16 , June , 2011
گردش در حومۀ پاریس
20 , June , 2011