پیکرِ «میراسماعیل» از «جمهوری اسلامی» جاندار تر بود

کدوم دانشگاه؟ کدوم شکاف؟ کدوم وحدت؟
29 , March , 2011
هنرمندان به استثمار کارگران اعتراض کردند. از ایرانی ها خبری نیست اما
03 , April , 2011

Discover more from Rooh Savar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading