نخستین یادداشت تصویری/ میدان سوربن

ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﺭﺑﻦ
27 , August , 2010
تاجزاده؛ کسی که افکار ما را فریاد می زند
12 , September , 2010