27 , March , 2017

بازگشت به انقلاب، راه پیشرفت

در این چند سال زندگی در فرنگ، متوجه شدم که روایت غالب از انقلاب ایران و تاثیر و حضور آن در زندگیِ روزمرهٔ ایرانیان، روایتی نه‌چندان نزدیک به واقعیت است. هرچند برخی از پژوهشگران غیرایرانی و ایرانی خارج از ایران کارهای قابل تحسینی در اینباره منتشر کرده‌اند، اما وزن این […]
21 , March , 2017

کنفرانس «ایران : میراث انقلاب» / تصویر وارونه در غرب

جمعهٔ گذشته، در آستانهٔ سال نو، کنفرانسی با موضوع « ایران : میراث انقلاب» برگزار کردیم. این کنفرانس به ابتکار «نامه‌های ایرانی» ( Lettres Persanes ) با همکاری «انستیتوی فرانسویِ پژوهش‌های روابط بین‌الملل» ( IFRI ) و به میزبانی گروه دوستی ایران و فرانسه مجلس سنا، و در محل سنای فرانسه […]
14 , November , 2015

آنچه دیشب در پاریس گذشت + نقشه‌ی مکان‌های فاجعه

برخلاف فاجعه‌ی چند ماه پیش در دفتر مجله‌ی چارلی اِبدو، اینبار نیروهای امنیتی فرانسه تا کنون توانسته‌اند به خوبی از درز اطلاعات و گسترش شاعه‌ها جلوگیری کنند. هنوز هویت هیچ کدام از مهاجمان اعلام نشده است. درحالیکه بدون تردید پلیس تا کنون آنها را شناسایی کرده‌ است. رخدادِ اخیر نشان داد که […]
26 , March , 2014

ترس و شُک بزرگ در انتخابات محلی فرانسه / چرخشِ راست به چپ و چپ به راست

جامعه‌ی فرانسه پس از یکشنبه‌ی گذشته در بهت و حیرت به سر می‌برد. درحالی‌که حزب سوسیالیست و متحدانش (اکولوژیست‌ها، کمونیست‌ها و دیگر جریان‌های چپ) با شکست سختی در انتخابات محلی (شهرداری‌ها و شوراهای محلی) روبرو شدند، جریان راست افراطی همه را شگفت‌زده کرد. بسیاری از دوستانی که در این دو […]
10 , May , 2012

بازسازی ملت، در انتخابات فرانسه

تاریخ گهگاه در بزنگاه‌هایی قرار می‌گیرد. این بزنگاه‌ها‌‌ همان دو راهی‌هایی هستند که در برابر مردمانی که در آن تاریخ زندگی می‌کنند، قرار می‌گیرند. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از همین بزنگاه‌ها بود. مردم فرانسه در برابر یک دو راهی قرار گرفته بودند. آن‌ها باید بین گفتمان واگرایانۀ نیکلا سارکوزی و […]
31 , July , 2011

دربارهٔ فرهنگ کافه نشینیِ فرانسوی و تفاوتش با ایران

ما به کافه می‌رویم که دیده نشویم. به کنج خلوتی می‌رویم. این به خودیِ خود نه خوب است و نه بد. اما ریشه‌ای چندهزار ساله در فرهنگ ایرانی دارد. درحالیکه در فرهنگ کافه‌نشینیِ فرانسوی مردم کافه می‌روند که ببینند و دیده شوند.
17 , January , 2011

ساندویچ با طعم انقلاب تونس

برای خوردن شام با دوستان ایرانی به یک ساندویچی عربی رفتیم. وارد مغازه که شدیم، دیدیم همۀ خدمه و مشتری ها میخ کوب شده ان جلوی تلویزیون و دارن اخبار الجزیره رو نگاه میکنن. اخبار داغی از تونس. صاحب مغازه گفت: می فهمی چی میگه؟ گفتم نه! عربی بلد نیستم […]
16 , January , 2011

گزارش تصویری از تظاهرات تونسی در پاریس

به تماشای جشن پیروزی تونسی ها رفتم. به لطف چشم سومم شما را مهمان لحظه های خوبی که لمس کردم می کنم. [foogallery id=”2688″] گزارش ویدئویی از تظاهرات
27 , March , 2017

بازگشت به انقلاب، راه پیشرفت

در این چند سال زندگی در فرنگ، متوجه شدم که روایت غالب از انقلاب ایران و تاثیر و حضور آن در زندگیِ روزمرهٔ ایرانیان، روایتی نه‌چندان نزدیک به واقعیت است. هرچند برخی از پژوهشگران غیرایرانی و ایرانی خارج از ایران کارهای قابل تحسینی در اینباره منتشر کرده‌اند، اما وزن این […]
21 , March , 2017

کنفرانس «ایران : میراث انقلاب» / تصویر وارونه در غرب

جمعهٔ گذشته، در آستانهٔ سال نو، کنفرانسی با موضوع « ایران : میراث انقلاب» برگزار کردیم. این کنفرانس به ابتکار «نامه‌های ایرانی» ( Lettres Persanes ) با همکاری «انستیتوی فرانسویِ پژوهش‌های روابط بین‌الملل» ( IFRI ) و به میزبانی گروه دوستی ایران و فرانسه مجلس سنا، و در محل سنای فرانسه […]
14 , November , 2015

آنچه دیشب در پاریس گذشت + نقشه‌ی مکان‌های فاجعه

برخلاف فاجعه‌ی چند ماه پیش در دفتر مجله‌ی چارلی اِبدو، اینبار نیروهای امنیتی فرانسه تا کنون توانسته‌اند به خوبی از درز اطلاعات و گسترش شاعه‌ها جلوگیری کنند. هنوز هویت هیچ کدام از مهاجمان اعلام نشده است. درحالیکه بدون تردید پلیس تا کنون آنها را شناسایی کرده‌ است. رخدادِ اخیر نشان داد که […]
26 , March , 2014

ترس و شُک بزرگ در انتخابات محلی فرانسه / چرخشِ راست به چپ و چپ به راست

جامعه‌ی فرانسه پس از یکشنبه‌ی گذشته در بهت و حیرت به سر می‌برد. درحالی‌که حزب سوسیالیست و متحدانش (اکولوژیست‌ها، کمونیست‌ها و دیگر جریان‌های چپ) با شکست سختی در انتخابات محلی (شهرداری‌ها و شوراهای محلی) روبرو شدند، جریان راست افراطی همه را شگفت‌زده کرد. بسیاری از دوستانی که در این دو […]
10 , May , 2012

بازسازی ملت، در انتخابات فرانسه

تاریخ گهگاه در بزنگاه‌هایی قرار می‌گیرد. این بزنگاه‌ها‌‌ همان دو راهی‌هایی هستند که در برابر مردمانی که در آن تاریخ زندگی می‌کنند، قرار می‌گیرند. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از همین بزنگاه‌ها بود. مردم فرانسه در برابر یک دو راهی قرار گرفته بودند. آن‌ها باید بین گفتمان واگرایانۀ نیکلا سارکوزی و […]
31 , July , 2011

دربارهٔ فرهنگ کافه نشینیِ فرانسوی و تفاوتش با ایران

ما به کافه می‌رویم که دیده نشویم. به کنج خلوتی می‌رویم. این به خودیِ خود نه خوب است و نه بد. اما ریشه‌ای چندهزار ساله در فرهنگ ایرانی دارد. درحالیکه در فرهنگ کافه‌نشینیِ فرانسوی مردم کافه می‌روند که ببینند و دیده شوند.
17 , January , 2011

ساندویچ با طعم انقلاب تونس

برای خوردن شام با دوستان ایرانی به یک ساندویچی عربی رفتیم. وارد مغازه که شدیم، دیدیم همۀ خدمه و مشتری ها میخ کوب شده ان جلوی تلویزیون و دارن اخبار الجزیره رو نگاه میکنن. اخبار داغی از تونس. صاحب مغازه گفت: می فهمی چی میگه؟ گفتم نه! عربی بلد نیستم […]
16 , January , 2011

گزارش تصویری از تظاهرات تونسی در پاریس

به تماشای جشن پیروزی تونسی ها رفتم. به لطف چشم سومم شما را مهمان لحظه های خوبی که لمس کردم می کنم. [foogallery id=”2688″] گزارش ویدئویی از تظاهرات