02 , April , 2017

کورتانیدزه و نکته‌ای دربارهٔ زبانِ محسن نامجو

هرچند ویدئوی آخرین تک-آهنگ محسن نامجو مخاطبان را راضی نکرده، اما خودِ این آهنگ بسیار قوی است. هم موسیقی خوب و بسیار دلنشین است و هم کلام این ترانه – مثل بسیاری دیگر از کارهای نامجو – جسورانه و خلاقانه است. کورتانیدزه، کشتی گیر گرجستانی‌ای بود که در چندین و […]
28 , November , 2016

فرانسوا فیون، شانس اول ریاست جمهوری فرانسه کیست؟

اگر همین امروز انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه برگزار شود، فرانسوا فیون با ۷۱٪ در برابر مارین لوپن (نامزد راست افراطی)‌ رای برندهٔ مطلق انتخابات خواهد شد. او دیروز دور دوم انتخابات داخلی جناح راست را با کسب ۶۸٪ رای‌ِ هواداران این جناح با پیروزی قاطع به پایان رساند.   کاتولیک‌های متشرع […]
21 , July , 2015

دلواپسانِ درباری / موشکافی موضعگیری دلواپسان در برابر توافق هسته‌ای – ۱

چون دستگاه تبلیغاتی اروپایی‌ها و البته بریتانیایی‌ها بسیار قوی است، خیلی از مردم دنیا فکر می‌کنند که شکست اصلی ناپلئون در واترلو و در سال ۱۸۱۵ رقم خورده است. (همانطوری که خیلی‌ها به نادرستی فکر می‌کنند آمریکا در نبرد نورماندی هیتلر را شکست داده است.)* درحالیکه تاریخ چیز دیگری به ما […]
02 , April , 2017

کورتانیدزه و نکته‌ای دربارهٔ زبانِ محسن نامجو

هرچند ویدئوی آخرین تک-آهنگ محسن نامجو مخاطبان را راضی نکرده، اما خودِ این آهنگ بسیار قوی است. هم موسیقی خوب و بسیار دلنشین است و هم کلام این ترانه – مثل بسیاری دیگر از کارهای نامجو – جسورانه و خلاقانه است. کورتانیدزه، کشتی گیر گرجستانی‌ای بود که در چندین و […]
28 , November , 2016

فرانسوا فیون، شانس اول ریاست جمهوری فرانسه کیست؟

اگر همین امروز انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه برگزار شود، فرانسوا فیون با ۷۱٪ در برابر مارین لوپن (نامزد راست افراطی)‌ رای برندهٔ مطلق انتخابات خواهد شد. او دیروز دور دوم انتخابات داخلی جناح راست را با کسب ۶۸٪ رای‌ِ هواداران این جناح با پیروزی قاطع به پایان رساند.   کاتولیک‌های متشرع […]
21 , July , 2015

دلواپسانِ درباری / موشکافی موضعگیری دلواپسان در برابر توافق هسته‌ای – ۱

چون دستگاه تبلیغاتی اروپایی‌ها و البته بریتانیایی‌ها بسیار قوی است، خیلی از مردم دنیا فکر می‌کنند که شکست اصلی ناپلئون در واترلو و در سال ۱۸۱۵ رقم خورده است. (همانطوری که خیلی‌ها به نادرستی فکر می‌کنند آمریکا در نبرد نورماندی هیتلر را شکست داده است.)* درحالیکه تاریخ چیز دیگری به ما […]