28 , January , 2017

لوهاور، روی ویرانه‌های جنگ

کتابخانهٔ اسکار نی‌‌یمِیر، در مرکز شهر لوهاور در منطقهٔ نورماندیِ فرانسه. معمار این بنای جذاب «اسکار نِی‌مِیر» برزیلی است که نام او بر این بنا گذاشته شده است. Une photo publiée par Rooh Savâr (@roohsavar) le 27 Janv. 2017 à 7h02 PST   2/4 کتابخانهٔ اسکار نی‌‌یمِیر، در مرکز شهر […]
20 , September , 2015

هجومِ بوبوها به استانبول

همانطور که در یادداشت قبلی نوشته بودم، بخش زیادی از مرکز شهر استانبول در حال تحول است. برخی از این تحول از سوی دولت و شهرداری برنامه‌ریزی شده است، که به نظرم خیلی بد آمدند. اما بخشی از این تحول هم حاصل تحول زندگی شهروندان استانبول است که به نظرم […]
31 , July , 2015

سفر به قرون وُسطا، وسطِ مدرنیته / سفرنامه‌ی «یون» – ۳

تصور کنید که مردم گناباد تصمیم بگیرند یگی از قلعه‌های زمان غزنویان را بعدها به‌دست مغول‌ها یا افغان‌ها نابود شده است را دوباره بازسازی کنند. البته متاسفانه آنها به نقشه‌های معماری آن زمان دسترسی ندارند. پس می‌روند و از روی نقشه‌های بازمانده از بیرجند یا قزوین الگوبرداری می‌کنند معماری قلعه […]
30 , July , 2015

سفر به خاطره‌های کُلِت – سفرنامه‌ی یون ۲

در ادامه‌ی گشت و گذار در منطقه‌ی l’Yonne فرانسه (با لیون اشتباه نگیرید) به شهر  «سنت‌-سوُر-آن‌پویزه» سری زدیم که با روستای محل اقامت ما حدود ۲۰ دقیقه با خودرو فاصله دارد. این شهر را به دلیل انتخاب کردیم. اول اینکه یک مسیر  پیاده‌روی خیلی خوب و زیبا دارد. و دوم […]
29 , July , 2015

سفرنامه‌ی یون (۱) ، کلبه‌ای در ده

اگر می‌خواهید یک سفر ارزان به طبیعت زیبای فرانسه داشته باشید، کافی‌ست به یکی از این سایت‌های اجاره‌ی ژیت بروید و یک خانه‌ی بزرگ در وسط طبیعت اجاره کنید. به زودی یادداشتی در وبلاگ می‌گذارم که در آن نحوه‌ی برنامه‌ریزی یک گردشگری ارزان در فرانسه (البته اروپا) را پیشنهاد خواهم […]
28 , January , 2017

لوهاور، روی ویرانه‌های جنگ

کتابخانهٔ اسکار نی‌‌یمِیر، در مرکز شهر لوهاور در منطقهٔ نورماندیِ فرانسه. معمار این بنای جذاب «اسکار نِی‌مِیر» برزیلی است که نام او بر این بنا گذاشته شده است. Une photo publiée par Rooh Savâr (@roohsavar) le 27 Janv. 2017 à 7h02 PST   2/4 کتابخانهٔ اسکار نی‌‌یمِیر، در مرکز شهر […]
20 , September , 2015

هجومِ بوبوها به استانبول

همانطور که در یادداشت قبلی نوشته بودم، بخش زیادی از مرکز شهر استانبول در حال تحول است. برخی از این تحول از سوی دولت و شهرداری برنامه‌ریزی شده است، که به نظرم خیلی بد آمدند. اما بخشی از این تحول هم حاصل تحول زندگی شهروندان استانبول است که به نظرم […]
31 , July , 2015

سفر به قرون وُسطا، وسطِ مدرنیته / سفرنامه‌ی «یون» – ۳

تصور کنید که مردم گناباد تصمیم بگیرند یگی از قلعه‌های زمان غزنویان را بعدها به‌دست مغول‌ها یا افغان‌ها نابود شده است را دوباره بازسازی کنند. البته متاسفانه آنها به نقشه‌های معماری آن زمان دسترسی ندارند. پس می‌روند و از روی نقشه‌های بازمانده از بیرجند یا قزوین الگوبرداری می‌کنند معماری قلعه […]
30 , July , 2015

سفر به خاطره‌های کُلِت – سفرنامه‌ی یون ۲

در ادامه‌ی گشت و گذار در منطقه‌ی l’Yonne فرانسه (با لیون اشتباه نگیرید) به شهر  «سنت‌-سوُر-آن‌پویزه» سری زدیم که با روستای محل اقامت ما حدود ۲۰ دقیقه با خودرو فاصله دارد. این شهر را به دلیل انتخاب کردیم. اول اینکه یک مسیر  پیاده‌روی خیلی خوب و زیبا دارد. و دوم […]
29 , July , 2015

سفرنامه‌ی یون (۱) ، کلبه‌ای در ده

اگر می‌خواهید یک سفر ارزان به طبیعت زیبای فرانسه داشته باشید، کافی‌ست به یکی از این سایت‌های اجاره‌ی ژیت بروید و یک خانه‌ی بزرگ در وسط طبیعت اجاره کنید. به زودی یادداشتی در وبلاگ می‌گذارم که در آن نحوه‌ی برنامه‌ریزی یک گردشگری ارزان در فرانسه (البته اروپا) را پیشنهاد خواهم […]