خانواده‌ی ویرانگر؛ جایی که هایزنبرگ به تک‌تیرانداز آمریکایی می‌رسد

پسرِ نـوح، پسرِ مـرتضـی، پسرِ معـاویـه
11 , March , 2015
پیشنهاد جایگزین؛ «کارانداز» به جای «اپلیکیشن» ـ
17 , March , 2015