فاصله‌ی انقلاب ایران تا نوار غزه (+گزارش تصویری از تظاهرات پاریس)

Paris pour Gaza
18 , July , 2014
دو جوان ۳۷ ساله، وزیران اقتصاد و آموزش ملی فرانسه شدند
30 , August , 2014