من اگر رییس‌جمهور باشم (۱) – سر میز ناهار می‌نشینم