فرهنگِ لُنگ و لُنگی

آيا “شعر” برهان قاطع است؟!
31 , August , 2013
مطمئن شدم که برای زندگی خارج از اکوسیستمِ بومیِ خودم زاده نشده‌ام / از شروین فکری
12 , September , 2013