یک طرف خلیل جبران و قرائتی٬ یک طرف میرحسین موسوی

سی‌ام خرداد٬ سلول و ندا
20 , June , 2013
شربت‌های بی‌کیفیت٬ اعتقاد‌های بی‌مایه
27 , June , 2013