خیلی وقته که غر نزدم

یک استدلال ساده برای رای دادن: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته
11 , June , 2013
فریبِ ضدقهرمانان را نخوریم٬ میرحسین باید باشه
17 , June , 2013