چگونه آیت‌الله خامنه‌ای در دام «انتخابات آزاد» گرفتار آمد