هدف ورشکستگی نانوایی‌ها نیست. هدف نمایش اعتراض است

زندانی در يک جامعه…
19 , June , 2012
بیایید کمی «بی‌کلاس» باشیم
27 , June , 2012