گردش در حومۀ پاریس

من هم یک احمدی‌نژادم؛ فقط کمتر دروغ می‌گم
18 , June , 2011
از شما انتظار بیشتری داریم / نامۀ وبلاگ نویسان به علما
27 , June , 2011