بازى هنوز به نفع تيم ملى است

فراخوان مشهدی ها برای حمایت از فردوسی
13 , June , 2011
من هم یک احمدی‌نژادم؛ فقط کمتر دروغ می‌گم
18 , June , 2011