تُو رویِ من، آتش هم زیرِ خاکستر

سیاست کدخدا ندارد؛ سیاست برای رعیت‌هاست
27 , May , 2011
قدمِ نو رسیده ات
30 , May , 2011